Kimmeridgià

Segon estatge (i edat) del Malm, situat sobre l’Oxfordià i sota el Portlandià.