Kingston

Localitat de l’estat de Massachusetts (EUA).