kirieleison

kyrieleison (no norm.)
Κυριε ελέησNν (el)
m
Cristianisme

Invocació litúrgica d’origen grec amb la qual hom respon a una lletania.