kitsch
*

m
Art

Concepte artístic que hom defineix generalment, bé que no exactament, com a mal gust.

És la manca d’opinió que porta un determinat públic a imitar en art allò que creu modèlic i que, gairebé sempre, pertany a un passat enyorat, generalment l’art burgès de la fi del s XIX. Aquest concepte fou posat en circulació per H. Broch els anys trenta, però fins al sisè decenni del segle no fou plenament acceptat.