Kivu

Llac de la República Democràtica del Congo, situat a l’altiplà dels Grans Llacs Africans, a 1 463 m d’altitud.

Les seves aigües desguassen al llac Tanganyika, pel riu Ruzizi.