Klagenfurt

Conca d’Àustria, a Caríntia.

Constitueix la depressió interna més gran dels Alps orientals. Travessada pel Drava, s’obre al vessant nord dels Karawanken. L’agricultura, juntament amb la ramaderia i l’explotació del bosc, és la riquesa principal. El centre més important és Klagenfurt.