Klagenfurt

Capital del land de la Caríntia, Àustria, situada al nord dels Karawanken, vora el riu Glan, a la riba E del Wörther See.