kolkhoz

m
Història
Agronomia

Granja col·lectiva soviètica, sorgida el 1917 com a associació cooperativa, de caràcter socialista, de camperols per a la producció agrícola.

Foren la base de l’organització de l’agricultura soviètica des del 1928. Els mitjans de producció i la producció mateixa eren col·lectius, i la retribució depenia sobretot dels guanys de la col·lectivitat. La direcció del kolkhoz era a les mans de la col·lectivitat i dels seus òrgans representatius. En dissoldre's l’URSS (1991), el 1993 hom procedí a la reprivatització de les terres i els recursos que gestionaven.