Kominform

Organització comunista creada el 1947 amb la funció de coordinar les tasques polítiques dels partits comunistes de diversos països.

Succeí el Komintern (Tercera Internacional), dissolt el 1943, però només agrupà Itàlia i França, entre els països capitalistes. La seva línia d’acció principal fou l’atac contra el titisme. Es dissolgué el 1956.