Konrad Adenauer

(Colònia, 5 de gener de 1876 — Rhöndorf, Westfàlia, 19 d’abril de 1967)

Konrad Adenauer

© Fototeca.cat

Estadista alemany.

Estudià lleis i economia a Friburg de Brisgòvia, Munic i Bonn; treballà d’advocat a Colònia, d’on fou burgmestre (1917-33) i esdevingué un important home d’afers. A la república de Weimar fou membre del Centre, partit catòlic, del qual fou representant a la dieta provincial renana i al consell d’estat prussià, que presidí (1920-23). El 1933 fou destituït de tots els càrrecs pels nazis, i exiliat a Rhöndorf (1933-35), però pogué continuar els seus negocis sense ésser molestat. Amb tot, el 1944, en el moment de major desintegració del poder nazi, fou enviat a un camp de concentració. En esdevenir-se l’ocupació aliada, els nord-americans el tornaren a instal·lar en el càrrec de burgmestre de Colònia (1945), però poc temps després fou destituït pels britànics per poca eficiència. Fou un dels fundadors de la Unió Demòcrata Cristia na (CDU) i, gràcies a la victòria del seu partit enfront dels socialdemòcrates, fou president del consell parlamentari de Bonn (1948-49), que havia de redactar una constitució per a la República Federal d’Alemanya, i membre del Bundestag. El 1949, la primera dieta federal alemanya l’elegí canceller, càrrec per al qual fou reelegit els anys 1953, 1957 i 1961. Del 1951 al 1955 fou ministre d’afers estrangers. El 1963 fou substituït en la cancelleria per Erhard, a causa de les pressions del seu mateix partit, que continuà presidint fins el 1966. La seva política es caracteritzà pel retorn al liberalisme econòmic més clàssic (oposició a les tímides socialitzacions de la postguerra) i per la ferma adhesió al bloc occidental enfront dels països socialistes. Aconseguí l’ajuda econòmica nord-americana a través del pla Marshall; féu entrar la RFA al Mercat Comú (1951) i a l’OTAN (1954); el 1955, després de la derogació de l’estatut d’ocupació per part de la Gran Bretanya, dels EUA i de França (amb la qual signà un pacte de cooperació el 1963), reorganitzà l’exèrcit alemany.