konzern
*

m
Economia

Associació de diverses empreses, jurídicament independents però sotmeses a una direcció econòmica única.

Es produí a Alemanya, després de la Primera Guerra Mundial, amb objectius monopolístics i de reducció de costs de producció.