Kortrijk

Courtrai (fr)

Ciutat flamenca, a la part de la província belga de Flandes Occidental, Bèlgica.

Situada a la vora del riu Leie. Important centre tèxtil, ja era coneguda com a tal a l’edat mitjana. Als ss XVII-XVIII passà, alternativament, a poder de les corones hispànica i francesa. Té edificis notables: la Casa de la Ciutat, el beguinatge, el beffroi, entre altres. Prop de la ciutat tingué lloc, el 1302, la batalla de Kortrijk entre les forces flamenques, dirigides per Pieter van Coninc, i l’exèrcit francès, comandat per Robert d’Artois. El motiu de la confrontació fou el suport donat per Felip IV de França als patricis de Flandes, hostils al comte flamenc Quin de Danipierre. Com a conseqüència de la victòria flamenca el comtat de Flandes fou alliberat de la influència francesa, iniciada arran de la batalla de Bouvines, i a les ciutats fou establert un govern democràtic.