Kras

Regió de la península balcànica que s’estén des del golf de Trieste fins al de Rijeka i separa Eslovènia de la península d’Ístria.

La formen una sèrie d’altiplans calcaris, on abunden les formacions càrstiques.