KRTU

Centre de noves tendències amb vocació multidisciplinària.

Fundat el 1990, per iniciativa del poeta Vicenç Altaió, que n'ha estat el director, estigué vinculat al departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu era el foment de la recerca i la patrimonialització en els àmbits de la cultura, l’art i la ciència. Les seves sigles, inspirades en el títol d’un llibre de J.V.Foix, corresponen a Cultura, Recerca, Tecnologia, Universals. Organitzà exposicions i seminaris en diversos centres i concedí beques a joves creatius, impulsant projectes artístics multidisciplinaris. L’any 2009 la institució KRTU desaparegué com a tal per donar lloc a un nou replantejament del Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona) on, amb una part del mateix equip de gestió, continuà la seva línia d’actuació.