ksi

f

Nom de la catorzena lletra de l’alfabet grec (ξ, Ξ)