kulak

ucraïnès: kurkul
m
Història

Propietari rural rus o ucrainès, que arrendava les terres o les explotava amb el treball de jornalers (batracs).

Els kulaks, que àdhuc durant els primers anys del poder soviètic posseïen una part considerable dels mitjans de producció agrícola i de les empreses industrials i comercials del camp, sorgiren ja en l’època feudal amb la producció mercantil i foren els primers grans propietaris del camp. El 1929 Stalin ordenà llur extirpació com a classe en tota l’URSS; llurs propietats passaren aleshores als kolkhozos i sovkhozos. La poítica d'expropiació forçosa tingué com a conseqüència la mort d'entre 4 i 7 milions de persones, la majoria a Ucraïna, a través de mesures que provocà grans fams sobretot en 1932-33.