Kunsan

Ciutat i port de la província de Chǒlla Septentrional, a la República de Corea.

És situada 40 km al NW de la capital provincial, Chǒnju i a 12 km de la desembocadura del Kǔm-gang, i encara actualment les activitats de preparació, emmagatzematge i transport de l’arròs són predominants dins l’activitat econòmica urbana. També destaca l’activitat pesquera a les aigües que envolten les nombroses illes litorals. Té indústria paperera, de la fusta, goma i resines termoplàstiques, i una central termoelèctrica que proporciona l’energia necessària per a usos industrials i domèstics.