Kura

Mtkvari (ka)
Kür (az)

Riu del Caucas (1.364 km de longitud i 188.000 km2 de conca).

Neix a Turquia i passa per les RSS de Geòrgia i d’Azerbaidjan; desguassa a la mar Càspia, on forma un extens delta (100 km2). Els afluents principals són l’Aragvi, l’Alazani i l’Araks.