Kura Nehri

Curs fluvial de l’il de Kars (Turquia).