kuru

m
Patologia humana

Forma d’encefalopatia espongiforme associada a una infecció per prions .

Vincent Zigas i D.Carleton Gajdusek descobriren en la població fore de Nova Guinea, l’any 1957, una malaltia que cursava amb dificultats progressives per a caminar, asseure's, mastegar, etc, i en què els afectats morien en el termini d’uns sis mesos. Sembla que la transmissió de la malaltia es produïa pel costum caníbal d’aquest poble d’honrar els seus morts menjant-se'n el cervell. Aquesta pràctica fou prohibida i el kuru pràcticament desaparegué.