Kurume

Ciutat del ken de Fukuoka de l’illa de Kyūshū, Japó, a la vora del riu Chikugo.

De tradició manufacturera artesana de confecció tèxtil, iniciada el 1700, la indústria moderna comprèn fabricació de pneumàtics, calçat de goma i canonades. És també un mercat de productes agrícoles i nus ferroviari. Hi són desenvolupats els conreus florals.