kwashiorkor

m

Quadre greu de malabsorció per dèficit proteic, observat en certes zones africanes en infants de sis mesos a cinc anys, caracteritzat per anèmia, dermatitis, trastorns psíquics i alteracions morfològiques i funcionals del fetge, el pàncrees i els ronyons.