kyat
*

m
Economia

Unitat monetària principal de Myanmar.

És dividit en 100 pyas.