Kyzyl

Capital de la República de Tuva, Rússia, a la confluència dels rius Gran Ienissei i Petit Ienissei.

Nucli industrial i centre cultural i científic, fundat el 1914.