La Bressola

Associació cultural creada a Perpinyà l’any 1976 per a promoure a la Catalunya del Nord centres docents per a infants de dos a sis anys on totes les activitats fossin exclusivament en català.

El primer centre fou obert a Sant Galdric (Perpinyà) al setembre del 1976. Posteriorment hom n'ha obert altres al Vernet (Perpinyà), Nyils, Prada, El Soler, i Sant Esteve del Monestir, al Rosselló, i Prada (Conflent) i Càldegues (Cerdanya). Des de l’any 1983 les escoles de La Bressola acullen alumnes de dos a onze anys. El 2010 mantenia vuit centres educatius de maternal i primària, un dels quals -El Soler- era el primer que impartia, des del 2003, l’ensenyament secundari en català a l’Estat francès.

L’any 2012 el centre de Càldegues es veié obligat a tancar a causa de la disminució de subvencions i d’ajuts. En aquest mateix any, el nombre d’alumnes matriculats a la Bressola era de 742, i una llarga llista d’espera no podia accedir a la xarxa de la Bressola a causa dels recursos insuficients.

La pedagogia que hom hi practica és l’anomenada activa i manté un nivell comparable amb els dels centres homòlegs de llengua francesa. L’associació ha contribuït decisivament al moviment de manteniment i recuperació de la llengua i de la cultura catalanes a Catalunya del Nord. Les relacions de l’administració amb l’associació, que des dels 1982 intentà obtenir subvencions de l’Estat francès, foren conflictives a causa de les pressions per a la introducció del bilingüisme en règim paritari, que finalment fou establert el 1995 al final del cicle primari. Al seu torn, l’Estat francès pagà els sous de gairebé tots els mestres. La resta provenia dels ajuts de la Generalitat de Catalunya, així  com de municipis i particulars adherits a l’associació Amics de la Bressola.

El 1980, una escissió donà origen a l’associació Arrels. L’Associació Amics de La Bressola té a tot el Principat, incloses les comarques de la Catalunya del Nord, més de 160 ajuntaments que en són socis protectors o bé hi ha fet aportacions puntuals, per acord del consistori. El 1987 la Generalitat de Catalunya li atorgà el premi d’Honor Jaume I i el 2007 la Creu de Sant Jordi..