la Casa Nova de Colobrans

Edifici del municipi d’Osor (Selva).