la Ciutat de Repòs i de Vacances

Projecte del GATCPAC (1931-34) per tal de bastir una ciutat d’esbargiment a la zona costanera de Viladecans, Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat).

Tingué ressò internacional, i el congrés d’Atenes del CIRPAC (1933) incorporà els seus principis. Preveia cinc zones: de banys, esports i cinema a l’aire lliure; d’habitatges mínims per a cap de setmana, amb espais per a càmping i pavellons escolars; de residència (hotels, cases de vacances, colònies escolars); de cures de repòs (hotels, sanatoris) i de conreu, comuna a les anteriors. Hom començà les obres, però la guerra civil de 1936-39 truncà el projecte.