la Clota

Vista parcial d’un carrer del barri de la Clota, Barcelona

© Fototeca.cat

Barri de Barcelona, a l’antic terme d’Horta, en una fondalada entre la Creueta del Coll, el parc de la Vall d’Hebron i l’antic nucli d’Horta.

Es formà durant el primer terç del s. XX amb la construcció de nombroses casetes envoltades d’un petit hort prop d’un nucli antic de masies de Sant Genís dels Agudells. Durant els anys cinquanta s’hi establí molta població immigrada. Dins el barri hi ha una escola salesiana.