la Copa d’Or

Partida de l’horta de Lleida (Segrià), dins el terme de la ciutat, a l’esquerra del Segre.