la Coromina

Nucli del municipi de Torelló (Osona).