la Coromina

la Conomina (ant.)

Raval del terme de Cardona (Bages), en un menadre del Cardener.

El lloc és esmentat ja el 1150, i la seva església (dedicada a sant Antoni), des del 1371 (hom bastia un nou temple el 1401); el bisbe Ramon Riu la convertí en parròquia el 1898 i canvià l’advocació a sant Ramon.Antic condomini dels vescomtes i de l’abat de Cardona, s’anà industrialitzant per la proximitat del riu i el 1926 hom hi instal·là la fàbrica de depuració de sals de la Unión Española de Explosivos, que donà lloc a la colònia del Salí de Cardona. El nucli celebra la festa major el darrer diumenge del mes d’agost.