la Creu Alta

El barri de la Creu Alta, durant la festa major de l’any 2010

© Llorenç Canals i Palau

Barri de Sabadell, al NE, entre el centre i els barris perifèrics del nord de la ciutat.

La construcció de l’Eix Macià, iniciada el 1992, suposà una profunda remodelació del sector oest del barri, que, malgrat tot, manté una personalitat ben diferenciada i una fisonomia urbanística en què predominen les cases de tipus anglès.

Les terres que actualment ocupa la Creu Alta pertanyien a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, de l’antic municipi de Sant Pere de Terrassa, i foren annexades a Sabadell per decret el 1904, juntament amb la meitat del terme municipal del poble esmentat; la resta del municipi va ser annexat a Terrassa. Una creu de terme d’alçada considerable, modernament substituïda per una creu més discreta, és la que donà nom al sector. Les primeres construccions de la Creu Alta es remunten al segle XVIII, segons està documentat, però fou durant el primer terç del segle XX que el barri cresqué i s’urbanitzà com a eixample de Sabadell i acollí importants fàbriques tèxtils i nous carrers i habitatges.

Fins el 1968 hi radicà el camp del Centre d’Esports Sabadell, històric club de futbol que actualment juga a l’estadi municipal, denominat la Nova Creu Alta. La festa major de la Creu Alta se celebra tradicionalment el cap de setmana de la segona Pasqua. Els habitants del barri reben el gentilici de tallarets o taiarets . Els centres socioculturals del barri són el Casino de la Societat Coral Colón, Sabadell Cultura i el Centre Parroquial Sant Vicenç.