la Floresta

Urbanització del municipi de Tarragona (Tarragonès).