la Garrofa

Nucli del municipi d’Avinyonet del Penedès (Alt Penedès).