la Giralda

La catedral i la Giralda de Sevilla

© Fototeca.cat

Minaret de l’antiga mesquita de Sevilla, de 60 m d’alçària, actual campanar de la catedral.

La Giralda fou edificada en època almohade (1184-98) per Ahmad ibn Baso i ‘Alī de Gómara. És de planta quadrada, de 13,60 m de costat; l’inferior té trenta-cinc trams de rampa que permeten l’ascensió a la part alta, i l’exterior és decorat amb rajola de València. El coronament fou fet per Hernán Ruiz el Jove (1560-68), que projectà tres cossos superiors coronats per una figura de la Fe.