per la gràcia de Déu

f
Història

Expressió afegida sovint al títol de monarques o caps d’estat de països cristians.