la Granota

Antic hostal del pla de Barcelona, a la carretera del Maresme, dins el terme de Sant Martí de Provençals.

Era al capdavall de l’estany de la Llacuna, i donà nom a un barri format a la fi del s XIX.