La Humanitat

Diari, dirigit inicialment per Lluís Companys, que sorgí a Barcelona el 9 de novembre de 1931 en oposició al grup de ‘‘L’Opinió’’.

Primer vespertí, el 9 de juliol de 1933 passà a ésser diari del matí, ja com a òrgan oficial d’Esquerra Republicana de Catalunya. A més de Companys, en foren directors Josep M. Massip, Marià Rubió i Tudurí, Josep M.Lladó i Figueres, Manuel Valldeperes i Antoni Roig i Guivernau. Suspès arran dels fets del 6 d’octubre de 1934 i substituït momentàniament per La Ciutat (novembre-desembre del 1934), reaparegué del gener de 1935 al 24 de gener del 1939. Hi col·laboraren Antoni M.Sbert, Antoni Rovira i Virgili, Jaume Aiguader, Ventura Gassol, Pere Coromines, Carles Pi i Sunyer, etc. A l’exili, aparegué a Mèxic en 1942-49 i 1959-63. A més d’antics col·laboradors hi escriviren també Joan Lluhí, Josep Andreu i Abelló, Artur Bladé i Desumvila, Álvaro Albornoz, Indalecio Prieto, Diego Martínez Barrio, Vicenç Guarner, Pere Coromines, Pere Calders i Agustí Cabruja (director durant el segon període). En 1979 tingué una reaparició efímera.