la Ilíada

Títol amb què és conegut un dels dos poemes èpics atribuïts a Homer .

Consta de més de quinze mil hexàmetres, dividits en vint-i-quatre cants o llibres, i té per tema la ira (μῆνις) d’Aquil·les i les seves conseqüències. Desposseït d’una captiva per Agamèmnon, cap de l’exèrcit aliat grec que bloca Troia per rescatar Helena, Aquil·les es retira a la tenda. La seva absència ocasiona desastres terribles als grecs, però ell no consent a reprendre les armes fins que, occit el seu amic Pàtrocle per Hèctor, cap dels troians, sent deler de revenja. Dóna mort a Hèctor, i l’obra fineix amb els funerals d’aquest i els de Pàtrocle. Poema basat en un fet històric comprovat pels arqueòlegs (Schliemann, Dörpfeld), és d’una sostinguda grandesa i també ple d’una eterna veritat humana, dins una atmosfera de poderosa fantasia. El 1971 Manuel Balasch en publicà una versió catalana, refeta posteriorment en hexàmetres i publicada el 1997.