la Mànega

English Channel (en), La Manche (fr)

Mar epicontinental del NW d’Europa, que forma com un passadís entre la Gran Bretanya i la França del NW i comunica alhora l’oceà Atlàntic amb la mar del Nord pel pas de Calais.

La seva formació és el resultat d’una subsidència deguda a la distensió del bloc continental europeu que les grans transgressions marines del Terciari submergiren. La Mànega oriental és una prolongació geològica de les conques de París i Londres, cobertes per les aigües de les mars terciàries. La profunditat és escassa (generalment entre els 40 i 80 m), i presenta diverses fosses, entre les quals sobresurt la de Hurd’s Deep, al centre, d’uns 100 km de llarg per 2 o 3 km d’ample i 172 m de profunditat. Al canal s’hi produeixen violents corrents de marees, principalment prop de la costa del cap de la Hague, al N de la península de Cotentin. És una zona molt rica en pesca i constitueix el límit meridional del bacallà i l’areng. És una de les mars amb més tràfic del món; els ports principals són els de Boulogne, Cherbourg, Le Havre i Dieppe, a França, i Southampton, Plymouth, Newhaven i Portsmouth, a la Gran Bretanya. El 1994 fou inaugurat un túnel que comunica ambdós països per sota el canal. El túnel, de 50 km de longitud, és proveït de dues galeries laterals per al transport per ferrocarril i una de central per al manteniment.