la Marina de Sants

Un dels quatre barris en què, el 1857, era dividit el terme municipal de Sants (Barcelonès).

El 1907 hi fou constituïda una tinença parroquial.