la Maurina

Barri del municipi de Terrassa (Vallès Occidental).

Situat a l’W de la ciutat, s’originà a partir dels carrers d’enllà de la Rambla, durant la fase expansiva dels anys quaranta.