La Medicina Catalana

Revista publicada, a Barcelona, per iniciativa de Leandre Cervera, que en fou redactor en cap.

Apareguda a l’octubre del 1933, amb un homenatge a Fabra, i amb el subtítol Portantveu de l’Occitània Mèdica, Corachan, Bellido, Pi i Sunyer, Peyrí, Roig i Raventós i Gabarró hi feien la defensa del català com a llengua científica. Instrument de promoció d’amistat catalanooccitana,posseí un alt valor científic. N'aparegueren 60 números, l’últim dels quals fou el d’agost-setembre de l’any 1938.