la Mola Alta de Serelles

Poblat de la cultura del bronze valencià, del municipi d’Alcoi (Alcoià), situat uns 4 km al N de la ciutat, prop de la masia de Serelles.

Un dels primers coneguts, fou excavat parcialment per E.Botella en 1925-26 (cinc cambres adossades a la muralla que defensa el poblat). Les memòries d’aquesta excavació (1926 i 1928) donen una primera visió d’aquesta cultura, aleshores considerada argàrica.