la Mosquera

Indret del municipi de Riells i Viabrea (Selva).