la Plana del Pintor

Barri perifèric de Sabadell (Vallès Occidental), al N del centre urbà, format per cases d’autoconstrucció.

El torrent del Capellà el separa de Ca N'Oriac. Sorgí a partir de l’onada immigratòria del decenni dels 50 i és fortament deficitari en els principals equipaments urbans (4 224 h [1984]).