la Possession

Localitat de l’illa de la Reunió, França, situada al N de l’illa.