La Rambla

Diari publicat a Barcelona del 9 de gener de 1936 al 24 de gener de 1939.

Continuador de la revista del mateix nom, adoptà caràcter de diari arran de les eleccions del 1936, per a la campanya de les quals li fou aixecada la suspensió de l’agost anterior. Se subtitulà Diari Catalanista de les Esquerres. Subvencionat per Josep Sunyol i Garriga, en morir aquest al front de Guadarrama passà sota el control del Partit Socialista Unificat de Catalunya (febrer del 1937) i en fou el portaveu. Més tard fou cedit pel PSUC a la seva secció juvenil (JSU de Catalunya), pel setembre del 1938.