La Revista Blanca

Publicació quinzenal de sociologia, ciències i arts que publicaren a Madrid Joan Montseny (Federico Urales) i Teresa Mañé (Soledad Gustavo) del juliol del 1898 a l’any 1905.

Anarquista, aconseguí tanmateix la col·laboració de gran nombre d’intel·lectuals, com Leopoldo Alas, Miguel de Unamuno, Manuel Cossío, José Nákens, Giner de los Ríos, Jaume Brossa, Pere Coromines, etc. Hi escriviren també regularment Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, F. Tarrida del Mármol, Leopoldo Bonafulla, Teresa Claramunt, etc. Facilità en aquest sentit una primera i espectacular aproximació dels intel·lectuals a l’anarquisme i menys al món obrer. L’èxit de la revista —amb una tirada de 8 000 exemplars— permeté a Urales de treure un Suplemento a La Revista Blanca (1899-1902), aviat transformat en Tierra y Libertad, amb un caràcter més combatiu i menys doctrinal, especialment abocat a campanyes per la reorganització de la Federació Regional Espanyola (1900-01) o per la revisió de les actuacions judicials pels fets de Jerez del 1892 o de La Mano Negra de 1882-83. La revista desaparegué després de fortes crítiques contra el seu protagonisme per part de líders importants com Ricardo Mella, Josep Prats i L. Bonafulla.