la Ribera de Cabanes

Sector marítim del municipi de Cabanes de l’Arc (Plana Alta), al vessant oriental de la serralada del desert de les Palmes, on s’estenia l’antic terme d’Albalat dels Ànecs .

A la zona més pròxima a la platja hi ha l'albufera de la Ribera de Cabanes o albufera dels Ànecs. Hi ha estació del ferrocarril de Barcelona a València.